زدن قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری

زدن: قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیح دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خودکشی یک زندانی و آزادی ۷۰ متهم

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در پی دستگیری تعدادی از متهمان آشوب های اخیر و در جهت اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرو

توضیح دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خودکشی یک زندانی و آزادی ۷۰ متهم

توضیح دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خودکشی یک زندانی و آزادی ۷۰ متهم

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هفتاد نفر دیگر از متهمان آشوب های اخیر آزاد شدند.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در پی دستگیری تعدادی از متهمان آشوب های اخیر و در جهت اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تفکیک میان افراد فریب خورده و عوامل مهم این آشوب ها، تعداد ۷۰ نفر دیگر از متهمان بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با اخذ گارانتی آزاد شدند.

توضیح دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خودکشی یک زندانی و آزادی ۷۰ متهم

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین در خصوص خودکشی یکی از متهمان در قرنطینه زندان اوین، اظهار داشت: بعد از این اتفاق با حضور فوری بازپرس دادسرای جنایی در محل وقوع، پرونده قضایی تشکیل گردید، از مأموران زندان و مطلعین تحقیقات مورد نیاز به عمل آمد و عنوان در دست بررسی هست؛ ضمن آن که مراتب به خانواده متوفی اعلام شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | زندان | خودکشی | زندانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs