زدن قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری

زدن: قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

سند ، &quot+ متهم به فساد مالی شد، شیخ احمد&quot، احضار رییس OCA به دادگاه

رییس شورای المپیک آسیا با اتهام فساد مالی به دادگاه احضار شده است است و باید در دادگاه از خود دفاع کند.  "شیخ احمد" متهم به فساد..

ادامه مطلب

راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات

رئیس کل شرکت امور مالیاتی از مشورت با وزارت راه و شهرسازی جهت ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی جهت اخذ مالیات تا آخر امسال خبر داد.  ..

ادامه مطلب