زدن قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری

زدن: قانون مالیات شناسایی شهرسازی سرمایه گذاری اخبار اقتصادی و بازرگانی

درخواست بخشش قاتل 17 ساله در دادگاه

پسری که در نوجوانی مرتکب قتل شده است است در آخرین جلسه دادگاه از اولیای دم تقاضای بخشش کرد.  درخواست بخشش قاتل 17 ساله در دادگاه عبارات مه..

ادامه مطلب